top of page
Mariusz Śniegulski - solo

 

Wykonuje utwory z kręgu piosenki autorskiej, poezji śpiewanej, folku, własne przez siebie skomponowane. Autorami tekstów są regionalni poeci Justyna Cyrzyk,  Andrzej Tadeusz Macura, Anna Bożena Winkler, Jerzy Oszelda, Marta Otrębska, Beata Kalińska,Kazimierz Józef Węgrzyn, Stanisław Malinowski, Sonia Anna Nowosielska, Joanna Surzycka.Wykonuje również własne kompozycje do wierszy takich poetów jak: Karol Wojtyła ( Wybrzeża pełne ciszy), Jonasz Kofta, Kazimierz Przerwa Tetmajer, Czesław Miłosz, Edward Stachura, Konstanty Ildefons Gałczyński, Kazimiera Iłłakowiczówna, Edward Słoński, Antoni Słonimski.

Koncerty mają na celu propagowanie regionalnej i krajowej twórczości poetyckiej oraz poetów. Program muzyczny skierowany jest dla wszystkich

którzy pragną przenieść się w krainę dobrej poezji oraz zakosztować nietuzinkowej interpretacji muzycznej.

bottom of page