top of page

Samotność dziecka - tomik poetycki

 

  Nadrzędnym celem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Samotność dziecka”  Szukam domu była pomoc wszystkim dzieciom osieroconym, dzieciom z patologicznych, czy też rozbitych rodzin, z domów dziecka,  a także dzieciom chorym – często pozostawionym samym sobie. Pomoc ta polegała na zainteresowaniu się ich losem, daniu im możliwości twórczego wypowiedzenia się na ten temat, ale też uświadomieniu społeczeństwa w kwestii skali problemu

.  Pomysłodawca przedsięwzięcia – Mariusz Śniegulski - od początku w pełni zdawał sobie sprawę z ogromu wrażliwości cechującej samotne dzieci, dlatego nawet przez moment nie wątpił w sukces konkursu. I nie pomylił się. Konkurs zmobilizował ogromną liczbę piszących. Nadesłano prawie 1000 wierszy. Przerosło to najśmielsze oczekiwania i tym samym udowodniło, że organizowanie tego typu przedsięwzięć jest potrzebne i przynosi piękne owoce.  Pomysł podjęcia się ogólnopolskiego poetyckiego wyzwania zrodził

się pewnego dnia, kiedy to M. Śniegulski – kompozytor muzyki do utworów lirycznych, gitarzysta, wokalista – wystąpił przed dziećmi z domów dziecka. Trzy lata temu natomiast poznał pewną rodziną zastępczą z Cieszyna,

w której schronienie znalazło aż sześcioro dzieci. Postanowił jej pomóc.

To właśnie w tej rodzinie mieszka znana obecnie całej Polsce (i nie tylko) dziewczynka z plakatu „Szukam domu”, która jest wizytówką akcji, a także twarzą z okładki tomiku. Zapoczątkował działania w świecie, który zna, sam tworzy i w którym czuje się najlepiej – świecie poezji i muzyki.Temat, który poruszył M. Śniegulski nieobojętny okazał się i innym ludziom. Projektem zainteresowało się Stowarzyszenie Misja Nadziei z Dąbrowy Górniczej, wraz z którym inicjator 12 września 2006 r. ogłosił Ogólnopolski Konkurs Poetycki pt.: „Samotność dziecka” w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Został także sprecyzowany cel konkursu, w którym podkreślono promowanie poprzez sztukę rodzinnej opieki zastępczej oraz zwrócenie uwagi na samotność dziecka, spowodowaną odrzuceniem, sieroctwem, chorobą, czy niepełnosprawnością, dotykającą coraz to większą liczbę dzieci w naszym kraju. Organizatorzy, poprzez powołanie

do życia konkursu, chcieli dać wyraz swojej dezaprobaty dla tej sytuacji,

a poprzez wyraźne zwrócenie uwagi na powyższy problem dali także

wyraz solidarności z samotnymi dziećmi.

 

  W sukcesie projektu dopomógł w dużej mierze dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Skoczowie Robert Orawski, promujący poetycką inicjatywę w internecie, koordynujący wszelkie działania związane z gromadzeniem napływających wierszy, a także służący pomocą w kwestii powołania jury.

Dzięki niemu również doszło do opublikowania wierszy laureatów w niniejszym zbiorku, co jest efektem ubiegania się, jak i zarówno otrzymania wsparcia grantowego ze strony Samorządu Województwa Śląskiego.  Publikacja zawiera wiersze nagrodzone podczas dwóch finałów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Samotność dziecka” Szukam domu. Pierwszy finał - Finał Śląska Cieszyńskiego miał miejsce 24 lutego 2007 r. w Miejskim Domu Kultury w Skoczowie. Za około trzy miesiące - 31 maja, odbył się drugi finał zorganizowany podczas Targów Książki w Katowickim Spodku.

Przyznano i wręczono nagrody w czterech kategoriach. Dodatkowo uhonorowano również poetów wyróżnionych w sposób szczególny przez koordynatora kampanii społecznej „Szukam domu” – Andrzeja Olszewskiego. Utwory wszystkich laureatów są ujęte w tomiku w przejrzystych podrozdziałach. Czytelnik ma też możliwość zaznajomienia się ze składem jury obu finałów, wynikami obrad oraz przemyśleniami A. Olszewskiego na temat choroby sierocej u dzieci. Wraz z tekstami prezentowane są również prace plastycznie, w tym głównie grafiki młodzieży, uczęszczającej na warsztaty plastyczne do Miejskiego Domu Kultury, a także rysunki skoczowianina – Szymona Brody.


  Sam tomik nie kończy szczytnego przedsięwzięcia. Po jego wydaniu M. Śniegulski zamierza skomponować muzykę do wybranych wierszy i wydać poetyckie kompozycje na płycie CD. Nad płytą pracować będzie cieszyński zespół poetycko-folkowy „Poethicon” wraz z gośćmi. Już teraz zapraszamy wszystkich czytelników do sięgnięcia po muzyczną ilustrację prezentowanych utworów w celu zakosztowania wszystkich smaków wielowymiarowej akcji.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

J. B

bottom of page